Sənədlər Toplusu

Azərbaycan Milli Kino və Animasiyasına Dəstək Layihəsindən Yardım almaq üçün hər bir Namizəd AMKAD-a aşağıda sadalanan sənədlər toplusunu təqdim etməlidir. Bu sənədlərin bir hissəsi azad formada lakin tələb olunan formatda, digərləri isə aşağıda göstərilən xanalardan yüklənilməlidir. Dəstək almaq üçün təqdim olunacaq sənədlər aşağıdakılardı:

1. AMKAD Layihəsinin Direktoruna ünvanlanmış müşayətedici məktub

2. Müraciət forması (aşağıda FİLM MÜRACİƏT FORMASI və ANİMASİYA MÜRACİƏT FORMASInı yükləmək olar)

3. Ssenari (Courier New 12 şifti ilə) 70-110 səhifə olmaqla, ilk səhifəsi titul səhifəsi olmalıdı (filin adı, müəllifin adı/ata adı/soyadı, təşkilatın adı, il)

4. Qısa Sinopsis (müəllifin imzasıyla)

5. Rejissor eksplikasiyası (rejissorun imzasıyla)

6. Rejissorun filmoqrafiyası (şəkillə)

7. Büdcə (aşağıda FİLM BÜDCƏSİ və ANİMASİYA BÜDCƏSİ formalarını yükləmək olar)

8. İstehsalat – təqvim planı (aşağıda İSTEHSALAT TƏQVİMİ formasını yükləmək olar)

9. Müəllif hüquqlarına dair müqavilə surətləri

10. Müəlliflərin passportlarının surətləri

11. Namizəd təşkilatın Profili

12. Şirkətin rekvizitləri (aşağıda MƏLUMATLAR formasını yükləmək olar)

13. Vergilər Nazirliyindən borcların olmaması haqda arayış

14. Daha öncə festivallarda iştirakla bağlı sənədlər (İştirakçı mandatı, Diplom, Mükafat və s.)

15. Namizədin bundan əvvəl digər TV və ya Kino layihələrlə iştirakina dair sənədlər

 

ANİMASİYA MÜRACİƏT

FORMASI

Animasiya Filmi 

Namizədinin

Müraciət Forması

Animasiya Filmi Namizədinin 

İstehsalat Büdcəsi

ANİMASİYA BÜDCƏSİ

İSTEHSALAT TƏQVİMİ

Oyun Filmi və ya

Animasiyanın  İstehsalat

Təqvim Planı

SƏNƏDLƏR TOPLUSU

Namizədlərin İştirak üçün Təhvil Verəcək

Sənədlər Toplusu

MƏKTUB

Namizədin AMKAD-a müşayətedici

Məktubu

MƏLUMATLAR

Namizəd haqqında Məlumat və Bank rekvizitləri

Oyun Filmi 

Namizədinin

Müraciət Forması

FİLM MÜRACİƏT

FORMASI

FİLM BÜDCƏSİ

Oyun Filmi 

Namizədinin

İstehsalat Büdcəsi